SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
OPĆINA LOPAR

26.

Temeljem članka 11. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), članaka 14., 15., 18. i 19. Statuta Općine Lopar(»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 04. rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar
za 2017. godinu

I.

Javno priznanje - Godišnja nagrada Općine Lopar za 2017. godinu, dodjeljuje se:

1. Nagrada Općine Lopar za životno djelo - Frane Perić

2. Nagrada Općine Lopar - Miljenko Vidas - Kery

3. Zahvalnica Općine Lopar:

-Stanko Jakuc

-OPG Matahlija

-Zara Paparić

-Predrag Andreškić

-Bruno Škarić

4.Priznanje Općine Lopar - Ljekarna Dragana Dumičić Debelić

II.

Javna priznanja Općine Lopar čine pisana povelja i prikladni poklon materijalne vrijednosti, osim priznanja Općine Lopar koje uključuje samo pisanu povelju.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:011-03/17-01/01

URBROJ:2169/02-01-17-10

Lopar, 04. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1025&mjesto=51281&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr