SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 23. Petak, 1. rujna 2017.
GRAD RAB

64.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispravak) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 28. kolovoza 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju ovlaštenja gradonačelniku da zaključi
Ugovor o kupoprodaji stana

Članak 1.

Daje se suglasnost gradonačelniku da u ime Grada Raba zaključi Ugovor o kupoprodaji stana u svrhu rješavanja stambenog zbrinjavanja Duška Matušana, HRVI iz Domovinskog rata IX. grupe s 30% oštećenja organizma.

Pored Grada Raba kupac stana je i Duško Matušan iz Raba, Gornja ulica 2, OIB: 05186362426, a prodavatelji stana su Gordana Tadić rođ. Miličević iz Raba, Banjol 19, OIB: 07056806367, suvlasnica u 3/5, i Tomislav Miličević iz Raba, Donja ulica 3, OIB: 18571410036, suvlasnik u 2/5.

Članak 2.

Predmet Ugovora o kupoprodaji stana je stan broj 9 na trećem katu, koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, kupaonice, hodnika lođe i drvarnice, ukupne površine 62,25 m2, kao posebnog dijela zgrade u Rabu, Jurja Barakovića 23, sagrađene na k.č. 246/3, upisan u Knjigu položenih ugovora Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Rab, Knjiga PU Rab-Mundanije, Broj poduloška: 31 / zk. uložak: 1408.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je i prijedlog Ugovora o kupoprodaji stana iz članka 1. i 2. Odluke, koji se ne objavljuje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/03

URBROJ: 2169-01-02/7-17-10

Rab, 28. kolovoza 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1024&mjesto=51280&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr