SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 22. Petak, 18. kolovoza 2017.
OPĆINA LOPAR

23.

Temeljem članka 21. stavak 1. i 2. i članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite (»Narodne novine« br. 37/16 i 47/16) i članka 37. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Načelnik Općine Lopar, dana 16. kolovoza 2017. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne
zaštite Općine Lopar

Članak 1.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Lopar imenuju se:

1.DOMINIK PAPARIĆ, zamjenik načelnika Općine Lopar, načelnik Stožera

2.PREDRAG ANDREŠKIĆ, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar, zamjenik načelnika Stožera

3.DINO IVANIĆ, predsjednik Općinskog vijeća Općine Lopar, član

4.ZVONIMIR ŠPANJOL-PANDELO, predstojnik Ispostave Rab, Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, član

5.ARON FRANKIĆ, kapetan Lučke ispostave Lopar, Lučka kapetanija Rijeka

6.DADO KRSTINIĆ, načelnik Policijske postaje Rab, član

7.ŽELJKO ŠPORER, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje, PUZS Rijeka

8.SAŠA ŠKARIĆ, predstavnik TD »Lopar Vrutak d.o.o.«, član

9.MARIJAN RIBARIĆ, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Rab, član

Članak 3.

Stožer civilne zaštite Općine Lopar obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenja odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Općine Lopar.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-05/17-02/11

UR.RBROJ: 2169/02-02-17-01

Lopar, 16. kolovoza 2017.

Načelnik
Josip Borić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1023&mjesto=51281&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr