SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
OPĆINA LOPAR

16.

Na temelju članka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na konstituirajućoj sjednici, održanoj 23. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća
Općine Lopar

I.

Osniva se Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Lopar

II.

U sastav Mandatnog povjerenstva izabiru se:

1. Damir Paparić, predsjednik

2. Slađan Čolić, član

3. Daniela Glažar Ivče, član

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/17-01/01

URBROJ: 2169/02-01-17-12

Lopar, 23. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjedatelj
Jasna Turak, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1020&mjesto=51281&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr