SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 18. Subota, 15. srpnja 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

30.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 19/13 i 137/15), članka 23. i 24 Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članka 12. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), na sjednici održanoj dana 9. lipnja 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica donijelo je

ODLUKU
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Malinska-Dubašnica

I.

Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska- Dubašnica bira se ZDENKO CEROVIĆ.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/17-03/1

URBROJ: 2142/05-01-17-6

Malinska, 9. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjedavajući
Ivica Žgombić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1019&mjesto=51511&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr