SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 16. Srijeda, 28. lipnja 2017.
GRAD RAB

50.

Na temelju članaka 10. stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/ 11, 68/13 i 30/14) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradonačelnik Grada Raba dana 20. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU
O PROGLAŠENJU POVREMENE PRIGODNE PRODAJE (TRGOVAČKO-TURISTIČKOG SAJMA) NA PODRUČJU GRADA RABA U 2017. GODINI

Članak 1.

Na području Grada Raba održat će se više povremenih prigodnih prodaja - trgovačko - turističkih sajmova i fešti tijekom turističke sezone od mjeseca lipnja do rujna 2017. godine i to:

-U naselju Supetarska Draga - dana 29. lipnja 2017. godine - blagdan Sv. Petra (Petrova) na igralištu Područne Osnovne škole Supetarska Draga, te u dane 12. srpnja, 02. kolovoza i 16. kolovoza 2017. godine - ribarske fešte - ribarske noći (na području kod starog restorana Malin u naselju Donja Supetarska Draga).

-U naselju Barbat - u dane 24. lipnja, 08. srpnja, 08. kolovoza i 24. kolovoza 2017. godine - ribarske fešte Kaštel - organizator udruga Komin (Vela riva na Kaštelu u naselju Barbat), dana 16. srpnja 2017. godine - fešta Karmenica - organizator ŠD Dolin - (na igralištu Područne Osnovne škole u naselju Barbat) i dana 14. kolovoza 2017. godine - fešta Vela Gospa - organizator ŠD Dolin - (na igralištu Područne Osnovne škole u naselju Barbat).

-U naselju Kampor - u dane 19. srpnja, 05., 12. i 19. kolovoza 2017. godine - ribarske fešte te 16. rujna 2017. godine - fešta za blagdan Sv. Eufemije (boćalište u naselju Kampor).

-U naselju Rab - u dane 25., 26. i 27. srpnja 2017. godine (manifestacija Rapska Fjera u starogradskoj jezgri Grada Raba), 15. kolovoza 2017. godine (Vela gospa u starogradskoj jezgri Grada Raba), te 5. rujna 2017. godine (fešta na Trgu Slobode u starogradskoj jezgri Grada Raba).

-U naselju Banjol - dana 05. kolovoza 2017. godine - pučka fešta Šištovica (na Artiću) te 02. rujna 2017. godine - ribarska noć Banjol ( na Artiću).

-U naselju Mundanije - dana 21. rujna 2017. godine obilježavanje blagdana Sv. Mateja ( na igralištu Područne Osnovne škole u naselju Mundanije).

Trgovačko-turistički sajmovi održavat će se na navedenim područjima Grada Raba u svrhu zabave i pružanja dodatne izvan pansionske ponude građanima i turistima u turističkoj sezoni.

Članak 2.

Trgovačko - turistički sajmovi organizirani su na način povremenih sajamskih dana.

Radno vrijeme trgovina prigodnih prodaja (štandovi, klupe, trgovački kiosci i dr.) na

javnim površinama Grada Raba određuje se na način da, u navedene dane iz prethodnog stavka, mogu započeti svoje poslovanje najranije u 7, 00 sati, a završiti s radom najkasnije u 24,00 sata.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 023-01/17-02/11.

URBROJ:2169-01-01-17-01-1.

Rab, 20. lipnja 2017.

GRAD RAB

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl.oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1017&mjesto=51280&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr