SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 13. Četvrtak, 20. travnja 2017.
OPĆINA LOPAR

9.

Na temelju odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planuNarodne novine« broj 124/14, 115/15 i 87/16), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 18. travnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu, utvrđen je slijedeći rezultat poslovanja:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od =6,357.242,10 kn raspoređuje se tako da se pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od =6,341.296,11 kn ostvareni u 2016. godini.

Članak 3.

Preostali višak prihoda i primitaka u iznosu od =15.945,99 kn raspoređuje se za pokrivanje manjka iz prethodnih godina koji iznosi =2,181.854,49 kn, te se utvrđuje nepokriveni manjak na kraju 2015. godine u iznosu od =2,165.908,50 kn.

Iznos ukupnog manjka treba planirati u Izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu i izvršiti njegovo pokriće u cijelosti ili što većem iznosu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/17-01/01

URBROJ: 2169/02-01-17-11

Lopar, 18. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1013&mjesto=51281&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr