SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD RAB

20.

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića manjka prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godinu u iznosu od 9.280.966,10 kn, koji se sastoji od prenesenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 12.387.052,83 kn i viška prihoda i primitaka ostvarenog u 2016. godini u iznosu od 3.106.086,73 kn.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu, na dan 31. prosinca 2016. godine utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 Ostvarenim viškom prihoda poslovanja na računu 92211 - Višak prihoda poslovanja u iznosu od 8.040.327,30 kn podmirit će se dio manjka primitaka od nefinancijske imovine na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 8.040.327,30 kn. Slijedom navedenog, ukupan manjak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi 9.280.966,10 kn (u daljnjem tekstu: preneseni manjak).

Članak 3.

Dio prenesenog manjka iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 1.500.000,00 kn podmirit će se iz prihoda poslovanja tekuće godine, a planirat će se Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba.

Članak 4.

Preostali dio prenesenog manjka u iznosu od 7.780.966,10 kn podmirit će sukladno Programu mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba.

Članak 5.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-06/17-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-17-20

Rab, 24. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51280&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr