SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
OPĆINA LOPAR

1.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka 19. Statuta Općine LoparSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđena su mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Prihodi utvrđeni ovim programom planirani su i izvršeni u iznosima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi utvrđeni u članku 1. ovog Programa raspoređeni su na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima u 2016. godini kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

KLASA: 011-03/17-01/01

URBROJ:2169/02-01-17-01

Lopar, 14. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=51281&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr