SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
OPĆINA MATULJI

3.

Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbeNarodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16) i članka 32. Statuta Općine MatuljiSlužbene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 4/15 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana14.02. 2017.godine, donosi

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača Općine Matulji, koja su osigurana u Proračunu Općine Matulji za 2017. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Općine Matulji za 2017. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 135.000,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da svakoj političkoj stranci i listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 968,00 kn.

Članak 5.

Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Matulji za 2017. godinu na način utvrđen u člancima 3. i 4. ove Odluke u godišnjem iznosu, kako slijedi:

1. Političke stranke:

-Istarski demokratski sabor - IDS - 15.488,00 kuna

-Hrvatska demokratska zajednica - HDZ - 15.488,00 kuna

-Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP - 32.750,40 kuna

-Primorsko-goranski savez- PGS - 15.488,00 kuna

-Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS - 15.488,00 kuna

-Hrvatska stranka umirovljenika - HSU - 16.262,40 kuna

-Akcija mladih - AM - 7.744,00 kuna

2. Članovi izabrani s liste grupe birača:

-Željko Grbac - 7744,00 kuna

-Igor Barak - 7744,00 kuna

Članak 6.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci, odnosno člana izabranog s liste grupe birača, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, kako slijedi:

-Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP - 1 1.161,60 kuna

-Hrvatska stranka umirovljenika - HSU - 1 1.161,60 kuna

Članak 7.

Sredstva utvrđena u članku 5. i 6. ove Odluke, doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača.

Politička stranka zastupljena u Općinskom vijeću, odnosno član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača, ostvaruju pravo na odgovarajuće sufinanciranje u skladu s ovom odlukom, zaključno s mjesecom u kojemu se donese Odluka o raspisivanju lokalnih izbora, a sredstva se isplaćuju krajem istog mjeseca.

Nakon provedenih lokalnih izbora i konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća, politička stranka zastupljena u Općinskom vijeću, odnosno član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača, ostvaruju pravo na odgovarajuće sufinanciranje u skladu s ovom odlukom, počevši od mjeseca u kojemu je konstituirano Općinsko vijeće.

Članak 8.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 5. i 6. ove Odluke, obavlja upravno tijelo općinske uprave u čijoj je nadležnosti obračun i isplata naknada članova Općinskog vijeća.

Sredstva za redovito godišnje financiranje iz članka 5. i 6. ove Odluke doznačuju se na žiro račun ogranka političke odnosno na poseban račun člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova liste i grupe birača za 2016. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/2016).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/17-01/1

URBROJ: 2156-04-01-17-1

Matulji, 14.02.2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc, dr. med. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1004&mjesto=51211&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr