SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2022.
GRAD OPATIJA

14.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), na prijedlog pročelnika gradskih upravnih tijela te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnik Grada Opatije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave ("Službene novine Primorsko- goranske županije 33/17, 23/18, 18/19, 27/20, 35/20 i 38/20 dalje: Pravilnik) broj izvršitelja u radnom mjestu koje se prema ovom Pravilniku sistematizira pod rednim brojem 6. mijenja se iz "1" u "2".

Članak 2.

Broj izvršitelja u radnom mjestu koje se prema ovom Pravilniku sistematizira pod rednim brojem 9. mijenja se iz "1" u "2".

U opisu razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, mijenja se potrebno stručno znanje, na način da se riječi: "sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik tehničke struke (područje komunikacija ili informatike), najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima" zamjenjuju riječima: "sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik informatičke ili tehničke struke (područje komunikacija ili informatike), najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima".

Članak 3.

Odredbe o opisu poslova radnog mjesta koje se prema ovom Pravilniku sistematizira pod rednim brojem 19. mijenjaju se i glase:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu sljedeći dan nakon objave u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije".

 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/12

URBROJ: 2170-12-03/01-22-4

Opatija, 14. ožujka 2022.

Gradonačelnik

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2216&mjesto=10006&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr