SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

19.

Na temelju odredbe članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/10, 14/11, 25/13, 50/13, 20/15, 34/16, 19/17, 36/17, 15/19) - (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

                                   *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se od 01. travnja 2021. godine a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 110-01/10-01/3

UR. BROJ: 2142/05-01-21-15

Malinska, 18. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica:

Mirjana Maršić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51511&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr