SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD CRES

4.

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16 i 106/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (»Narodne novine RH« br. 1/19) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/09, 14/13, 5/ 18, 25/18)., Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 24. siječnja 2019. godine, donijelo je

O D L U K U
O VISINI PAUŠALNOG POREZA
ZA DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I
SMJEŠTAJA U TURIZMU

Članak. 1.

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/Ili kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Grada Cresa.

Članak 2.

Visina paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Visina paušalnog poreza u smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se u visini od 150,00 kn.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-1/1

Ur.broj: 2213/01-01-19-13

Cres, 24. siječnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr