SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 30. Ponedjeljak, 13. listopada 2014.
GRAD CRES

22.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09), i čl. 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11.), a u svezi s Proračunom Grada Cresa za 2014. godinu gradonačelnik Grada Cresa donosi

IZMJENU PLANA
PRIJMA U SLUŽBU U GRAD CRES
ZA 2014. GODINU

Članak 1.

U Planu prijma u službu u Grad Cres u 2014. godini, mijenja se članak 2. i glasi:

»Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta za tijela Grada Cresa utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog plana (privitak 1).«

Članak 3.

Izmjene Plana prijma u službu u Grad Cres za 2014. godinu, objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 100-01/14-1/1

Ur. broj: 2213/02-02-02-14-2

Cres, 9. listopada 2014.

Gradonačelnik:
Kristijan Jurjako bacc. oec., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr