SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
OPĆINA OMIŠALJ

80.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. studenog 2013. godine, donijelo je

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1.sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta u ukupnom iznosu od 1.540.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u cijelosti,

2.sredstva potrebna za gradnju javnih površina u iznosu od 200.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

3.sredstva potrebna za gradnju tržnice -tržnica Omišalj u iznosu od 700.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava općih prihoda (zakup zemljišta i poslovnog prostora), pomoći i sredstava za posebne namjene,

4.sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 300.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa,

5.sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju u ukupnom iznosu od 374.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 124.000,00 kn i sredstava sufinanciranja katastarske izmjere 250.000,00 kn,

6.sredstva potrebna za gradnju odnosno proširenje groblja u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 320.000,00 kn i sredstava naknade za grobnice u iznosu od 30.000,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 2.424.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2142-06-13-01-6

Omišalj, 25. studenog 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 

Program gradnje objekata i uređaja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr