SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

32.

Na temelju članka 49. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broja 10/97 i 107/0), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici od 7. travnja 2011. godine donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za
zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

Ovom Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: jedinice lokalne samouprave) utvrđuje se najmanji iznos sredstava kojeg su jedinice lokalne samouprave obvezne osigurati za financiranje svojih javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 2.

Jedinice lokalne samouprave dužne su za predškolski odgoj i naobrazbu osigurati najmanje onoliko sredstava koliko je utvrđeno člankom 5. ove Odluke, a o korištenju sredstava odlučuje jedinica lokalne samouprave koja je sredstva osigurala u svom proračunu.

Članak 3.

Troškove smještaja djece u dječjim vrtićima snose jedinice lokalne samouprave i roditelji djece koja polaze vrtić.

Ekonomska cijena programa u dječjem vrtiću, obuhvaća slijedeće vrste troškova:

1. Izdatke za radnike,

- bruto plaće,

- naknade i materijalna prava radnika,

2. Prehranu djece,

3. Uvjete boravka djece i to:

- materijalne izdatke,

- energiju i komunalije,

- tekuće održavanje objekta i opreme,

- prijevoz djece,

4. Nabavu namještaja i opreme,

5. Nabavu sitnog materijala.

Ekonomsku cijenu programa predškolskog odgoja i naobrazbe utvrđuje jedinica lokalne samouprave odlukom predstavničkog tijela.

Članak 4.

Udio roditelja - korisnika u cijeni programa predškolskog odgoja i naobrazbe utvrđuje jedinica lokalne samouprave odlukom predstavničkog tijela i to na jedan od sljedećih načina:

. na temelju skale udjela roditelja u cijeni programa,

. u jednakom iznosu za sve korisnike pojedinih vrsta programa,

. u postotku cijene programa,

. u postotku od prihoda po članu domaćinstva,

. na neki drugi način.

Članak 5.

Jedinice lokalne samouprave dužne su dječjim vrtićima kojima su osnivači, osigurati novčana sredstva i to najmanje u visini od 25% utvrđene ekonomske cijene za svako dijete uključeno u redovite programe, a za druge programe prema odluci predstavničkog tijela.

Članak 6.

Jedinice lokalne samouprave mogu odlukom predstavničkog tijela:

. utvrditi visinu novčanih sredstava kojim će iz svog proračuna sufinancirati ekonomsku cijenu smještaja djeteta u dječjem vrtiću kojeg polaze djeca s prebivalištem na njihovom području, a koja su upisana u dječji vrtić drugog osnivača.

. utvrditi kriterije po kojima se određene kategorije korisnika mogu potpuno ili djelomično osloboditi plaćanja usluga u dječjem vrtiću kao i kategorije korisnika koje imaju prednost pri upisu djece u dječji vrtić.

. osigurati i više sredstava za financiranje predškolskog odgoja i naobrazbe u cilju poboljšanja standarda predškolskog odgoja i naobrazbe iznad mjerila utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 7.

Jedinice lokalne samouprave dužne su početi primjenjivati ovu Odluku u roku od 90 dana od njenog stupanja na snagu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-11-21

Rijeka, 7. travnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=720&mjesto=00001&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr