SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
55. Odluka o vršitelju dužnosti ravnatelja javne ustanove Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića
54. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića
53. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Cresa
52. Odluka o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
51. Odluka o prijenosu prava vlasništva na č.zem. 3000/11, k.o. Cres-grad (č.zem. 394/10 k.o. Cres) u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama radi izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje
50. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt 'Izgradnja javne gradske prometnice OU-7 s pripadajućom komunalnom infrastrukturom'
49. Odluka o prvim izmjenama Programa javnih potreba u kulturi iz Proračuna Grada Cresa za 2016. godinu
48. Odluka o prvim izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu
47. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2017. godinu
46. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2017. godinu
45. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2017. godinu
44. Program javnih potreba u kulturi iz proračuna Grada Cresa za 2017. godinu
43. Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu
42. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2017. godinu
41. Proračun Grada Cresa za 2017. godinu
65. Odluka Urbroj: 2170-05-06/1-16-13
64. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
63. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2017. godinu
62. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2017. godinu
61. Odluka o pokriću manjka prihoda i primitaka
60. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2017. godinu
59. Proračun Grada Kastva za 2017. i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
58. Odluka o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje realizacije EU projekta aglomeracije Rijeka
77. Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Festivalu Opatija
56. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj
83. Plan prijma u službu za 2016. godinu
82. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Matulji
81. Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Matulji
80. Odluka o raspolaganju nekretninama
79. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
78. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
77. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2016. godinu i Projekcije 2017.-2018. godine
76. Odluka o Izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
84. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu
83. Plan razvojnih programa za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
82. Proračun Općine Punat za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
81. Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2017. godini
80. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat u 2017. godini
79. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Punat u 2017. godini
78. Program javnih potreba u sportu na području Općine Punat u 2017. godini
77. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Punat u 2017. godini
76. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2017. godini
75. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini
74. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini
73. 2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
72. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
71. 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Punat u 2016. godini
70. 2. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Punat u 2016. godini
69. 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat u 2016. godini
68. 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Punat u 2016. godini
67. 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2016. godini
66. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2016. godini
65. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2016.godini
64. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2016. godini
63. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Punat s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
62. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Punat za razdoblje od 2017. - 2020. godine
61. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2016. godinu
60. Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
59. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat za 2017. godinu
64. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Vrbnik
63. Odluka o Izmjeni i dopuni Registra nerazvrstanih cesta Općine Vrbnik koji je sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Vrbnik
62. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom 'Rekonstrukcija ceste - dionica Sv. Nedija - Grohot - Čerenec', na području Općine Vrbnik
61. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik
60. Odluka o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, sukladno Naputku o načinu korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od
59. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
58. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-16-1
57. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-16-1
56. Zaključak o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vrbnik od 2017. do 2020. godine
55. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije na poslovima naplate parkiranja autobusa
54. Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za 2017. godinu u Općini Vrbnik
53. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Vrbnik u 2017. godini
52. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu
51. Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
50. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
49. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
48. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrbnik
47. Plan razvojnih programa za razdoblje 2017.- 2019.
46. Proračun Općine Vrbnik za 2017. godinu i Projekcija za 2017. do 2019. godine
45. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
44. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
43. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za 2016. godinu u Općini Vrbnik
42. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
41. II. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018
40. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr