SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 40. Srijeda, 30. rujna 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
119. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju i razrješenju članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
46. Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra
45. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Bakra
44. Odluka o imenovanju Povjerenstva za popis birača
43. Odluka o izmjenama Odluke o davanju stanova u najam
42. Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru
41. Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima stipendiranja studenata i učenika
40. Odluka o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata na području Grada Bakra
39. Odluka o imenovanju Povjerenstva za popis birača
38. Odluka o izmjenama Odluke o davanju stanova u najam
37. Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru
83. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
82. Odluka o izmjeni Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici
81. Odluka o izmjenama Odluke o organiziranju Prometne jedinice mladeži na području Grada Crikvenice
80. Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
79. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
78. Odluka o izmjenama Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Crikvenice
77. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu
76. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
75. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice
74. Odluka o izmjenama Odluke o grobljima
73. Odluka o dodjeli bespovratne financijske pomoći za kupnju građevinskog zemljišta, stana ili kuće
36. I. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2009. godinu
35. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2009. godinu
34. Odluka o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra
33. I. izmjena Programa financiranja javnih potreba Grada Čabra za 2009. godinu
32. I. izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Čabra za 2009. godinu
56. Druga izmjena Plana prijema u službu JUO-a Grada Delnica
42. Ispravak Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva
177. Izmjene Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2009. godinu
176. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Grad Rijeku za 2009. godinu
175. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Rijeka«
174. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića »Rijeka«
173. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne škole »Srdoči«
172. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne škole »Brajda«
171. Odluka o prodaji/zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke na lokaciji Marčeljeva Draga
170. Izmjene Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke
169. Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva
168. Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
167. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke
166. Odluka o izmjenama Odluke o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima-mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama
165. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Rijeka« od roditelja-korisnika usluga
164. Odluka o izmjenama Odluke o nagrađivanju sportaša, sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima
163. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke
162. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o književnoj nagradi Drago Gervais
161. Odluka o izmjenama Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina
160. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke
159. Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
158. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2009. godinu
157. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
156. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
155. Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu
154. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2009. godinu
153. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2009. godinu
152. Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu
151. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu
150. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu
149. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Rijeka«
148. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove »Dom mladih« Rijeka
147. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
146. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada Rijeke
145. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
144. Odluka o imenovanju članova Skupštine TD RIJEKA SPORT d.o.o.
143. Odluka o razrješenju članova Skupštine TD RIJEKA SPORT d.o.o.
142. Odluka o imenovanju članova Skupštine KD Kozala d.o.o Rijeka
141. Odluka o razrješenju članova Skupštine KD Kozala d.o.o Rijeka
140. Odluka o razrješenju člana i izbor članice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke
139. Odluka o razrješenju člana i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Centar«
138. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke
137. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke
136. Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke
46. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi urbanističkih planova uređenja UPU 1 Baška i UPU 2 Baška
30. Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga
58. Odluka o izmjeni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Servisno-uslužne zone »Pušća« u Omišlju
57. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja 1 - Sportsko područje Omišalj
56. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja zone VII. - Japlenički
55. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 4 - Voz-Peškera
54. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 5 - kamp Pušća
53. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice
52. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
25. Statut Općine Vinodolske općine
24. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine
2. KTD VODOVOD ŽRNOVNICA - Cjenik - cijena tarifa usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr