SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

26.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama(»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11 i 80/13, 158/13, 92/14, 64/15), i članka 23.Statuta Općine Malinska-Dubašnica(Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 26/09 i 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 25. travnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o dopunama Odluke o uređenju prometa u
Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U članku 9. stavak 1. iza posljednje alineje dodaju se nove alineje koje glase:

-dio ulice Kralja Tomislava od raskrižja sa ulicom Ivana Milčetića Matina do raskrižja sa Riječkom ulicom,

-dio Riječke ulice od raskrižja sa ulicom Kralja Tomislava do raskrižja sa Zagrebačkom ulicom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 211-01/13-01/1

URBROJ: 2142/05-01-16-50

Malinska, 25. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr