SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
GRAD RAB

128.

Na temelju članka 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 23. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju privremene lokacija za odlaganje inertnog građevnog otpadamna području Grada Raba

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se privremena lokacija za odlaganje inertnog građevnog otpada na području Grada Raba i to:

-dio k.č. br. 802/479 k.o. Barbat; površine 3.561 m2; u naravi pašnjak; upisanu u zk. ul. br. 3064.

Članak 2.

Privremena lokacija iz članka 1. ove Odluke određuje se do ispunjenja uvjeta za trajno rješenje određivanjem lokacija za zbrinjavanje inertnog građevinskog otpada sukladno dokumentima prostornog uređenja i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13), a najkasnije do 31.prosinca 2017. godine.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/15-01/10

URBROJ:2169-01-02/7-15-10

Rab, 23. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=959&mjesto=51280&odluka=128
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr