SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

100.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/ 09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 25. sjednici od 15. prosinca 2015. godine, donosi:

Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o izradi ciljanih
VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 1.

U Odluci o izradi ciljanih VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ 37/13 i 15/14) članak 4. mijenja se i glasi:

»Razlog izmjene i dopune Plana

-planiranje novih zona ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja: Preko Mosta (Osor), Bijar (Osor), Preslap (Punta Križa), Matalda (Punta Križa), Slatina (Ćunsko polje);

-izmjena površine i kapaciteta ležaja za zone ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja: Baldarin (Punta Križa) i Punta Križa (uvala Ul);

-priključenje bivše zone ugostiteljsko-turističke namjene Artatore-Ćunski, naselju Ćunski;

-Izmjena u dijelu koji se odnosi na neposrednu provedbu;

-Izmjene u dijelu koji se odnosi na poglavlje 2.2. Odredbi za provođenje-građevinska područja naselja- građevine stambene namjene;

-planiranje morske luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u uvali Biskupija (Nerezine) s pripadajućim morskim prilazom;

-preispitivanje infrastrukturnog sustava unutar obuhvata plana;

-planiranje sportsko-rekreacijskih područja na moru- uređene plaže oznake R3 i na kopnu oznake R1 i R2;

-usklađenje sa člankom 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) na predjelu stambene zone Sunčana/Dražica (Mali Lošinj)«.

Članak 2.

Svi ostali članci Odluke izradi ciljanih VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja ostaju na snazi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 350-01/13-01/50

Urbroj: 2213/01-01-15-18

Mali Lošinj, 15. prosinca 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=957&mjesto=10005&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr