SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

142.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13 i 33/15), članka 2. Zakona o područjima i središtima sudova (»Narodne novine« broj 128/14), članka 28. stavka 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst) i članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 20. sjednici održanoj 24. rujna 2015. donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika Općinskog
suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Tatjana Koželj-Mladenić, Blažići 1, Viškovo

2. Danijel Leš, Franje Belulovića 20, Rijeka

3. Miroslav Andrijević, Klići 10a, Viškovo

4. Davor Imširović, Bože Vidasa 33, Rijeka

5. Sandro Kovač, Pod topol 2, Punat

6. Mihaela Tribuljak, Davorina Trinajstića 2, Opatija

7. Juraj Rošić, Benići 74, Crikvenica

8. Lea Katarina Pilaš, Katrica 3, Dramalj

9. Boris Šubat, Hreljin 192, Hreljin

10. Ivan Dubrović, Plačica 378, Bakar

11. Franjo Talan, Hreljin 20, Hreljin

12. Zdenka Badanjak, Jurčići 56, Kastav

13. Marina Toto, Trinajstići 61, Kastav

14. Matija Perić, Donji Turki 46, Kastav

15. Zdenko Bahnik, Ivana Matrljana 16a, Rijeka

16. Martina Banić, Vlade Grozdanića 5, Rijeka

17. Ivan Belobrajdić, Čavle 87/1, Čavle

18. Dinka Blažić, Janka Polić Kamova 70, Rijeka

19. Zorka Ćoso, Kućina 3, Rijeka

20. Darija Dobrila, Ive Marinkovića 2, Rijeka

21. Tamara Grubiša, Osječka 22, Rijeka

22. Dean Kršul, Janka Polić Kamova 111, Rijeka

23. Ivana Lukenda, Hosti 83a, Rijeka

24. Božidar Lukić, Bosiljke Rakić 3, Rijeka

25. Darko Majnarić, Ljudevita Mateša 5, Rijeka

26. Jozo Rajkovača, Kumičićeva 11, Rijeka

27. Stipan Parmać, Cavtatska 2, Rijeka

28. Ilija Pijetlović, Mirka Jengića 3, Rijeka

29. Darko Seršić, Ogulinska 9, Rijeka

30. Jasenka Škorić, Rešetari 6, Kastav

31. Ante Šoić, Slaviše Vajnera Čiče 9, Rijeka

32. Luka Šušić, Franje Čandeka 23b, Rijeka

33. Maša Udvardi, Pećine 12, Rijeka

34.Drago Andrijčić, Draga Bašćanska 59, Draga
Bašćanska

35. Čedomir Maksimovski, Križišće 1, Križišće

36. Mirjana Prijić, Mali dol 64, Križišće

37. Zorko Kinkela, Viktora Cara Emina 1, Matulji

Članak 2.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine i po isteku roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-48

Rijeka, 24. rujna 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=00001&odluka=142
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr