SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
OPĆINA FUŽINE

11.

Na temelju članka 4. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), općinski načelnik Općine Fužine donosi

Pravilnik o izmjeni i dopuni
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine (»Službene novine« PGŽ broj 42/10, 34/11, 41/11, 01/12, 38/14 i 04/05)u Dodatku I u kategoriji Naziv radnog mjesta pod red. brojem 3. dodaje se novi red. br. 3. koji glasi:

*tabela se nalazi na kraju dokumenta*

U istom dodatku, dosadašnji red. br. 6. s opisom naziva »komunalni redar«, u cijelosti briše se, a dosadašnji red. brojevi 3. 4., 5., 7., postaju red. brojevi 4., 5., 6., i 7.

Članka 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 022-05/15-03/04

UR.BROJ: 2112/03-02-15-02

Fužine, 30. ožujka 2015.

Općinski načelnik
Marinko Kauzlarić, ing. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=930&mjesto=10009&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr