SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 6. Ponedjeljak, 9. ožujka 2015.
GRAD DELNICE

7.

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprečavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12 i 126/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog
interesa za Grad Delnice

Članak 1.

Utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Delnice.

Popis obuhvaća trgovačka društva u kojima Grad Delnice ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) kao i ustanove kojih je Grad Delnice osnivač ili jedan od osnivača.

(Popis je sastavni dio ove Odluke)

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Delnice (SN PGŽ 20/11).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 302-01/11-01/07

URBROJ: 2112-01-30-40-15-03

Delnice, 5. ožujka 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=926&mjesto=51300&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr