SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 6. Ponedjeljak, 9. ožujka 2015.
GRAD DELNICE

12.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01 i 60/01,129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 43. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13), te članka 30. Odluke o davanju u zakup javnih površina u vlasništvu Grada za postavu privremenih objekata (SN PGŽ 5/03, 37/09), Odluke o visini jedinične zakupnine za javne površine u vlasništvu Grada Delnica (SN PGŽ 11/03, 12/ 05, 22/04) gradonačelnik Grada Delnica donosi

ODLUKU
o
III. izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine
za javne površine u vlasništvu Grada Delnica

Članak 1.

U Odluci o visini jedinične zakupnine za javne površine u vlasništvu Grada Delnica (SN PGŽ 11/03, 12/03, 22/04) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Naknada za korištenje zemljišta (zakupnina) za privremene objekte iz članka 1. st.1. točke 1. koji se ne koriste, odnosno u kojima se ne obavlja određena registrirana djelatnost, utvrđuje se kako slijedi:

I. Zona - 5,00 kn/m2 mjesečno

II. Zona - 4,00 kn/m2 mjesečno

III. Zona - 3,00 kn/m2 mjesečno

IV.Zona - 2,00 kn/m2/mjesečno

Naknada iz prethodnog stavka ovog članka, obračunava se najduže do godine dana od dana donošenja Odluke o umanjenu zakupnine za svaki pojedini privremeni objekt koji se ne koristi, a za koji se podnese zahtjev za umanjenje zakupnine.

Protekom roka od jedne godine, zakupnina se obračunava u punom iznosu bez obzira na korištenje privremenog objekta.«

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 944-06/15-01/17

URBROJ: 2112-01-30-20-3-15-1

Delnice, 19. veljače 2015.

GRAD DELNICE

Gradonačelnik
Ivica Knežević, dipl. iur., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=926&mjesto=51300&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr