SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
GRAD DELNICE

75.

Temeljem članka 53. i 53a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 36. st.4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 46/10, 04/11, 11/13 i 27/14) Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica daje

Ispravak
II. Izmjena Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2014. godinu

Članak 1.

U II. izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« 39/14) u članku 1. u tablici pogrešno su upisani iznosi:

a)pod pozicijom 489 - uređenje deponija i uređenje prostora na kojem se vrši deponiranje materijala u koloni Planirano u proračunu - II. izmjena (umjesto 50.000,00 kn treba stajati 18.000,00 kn)

b)pod pozicijom 383.2 - izmjena dotrajalih cjevovoda u Supilovoj u koloni Planirano u proračunu - II. izmjena (umjesto 1.376.000,00 treba stajati 1.558.011,00) i u koloni Izvori financiranja - šumski doprinos- II. izmjena (umjesto 800.000,00 kn treba stajati 820.000,00 kn)

c)pod ukupno u koloni Izvori financiranja - šumski doprinos - II. izmjena (umjesto 800.000,00 kn treba stajati 820.000,00 kn)

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

KLASA: 363-01/13-01/30

URBROJ: 2112-01-30-20-1-14-5

Delnice, 30. prosinca. 2014.

Pročelnica

Gordana Piskač, dipl. ing. građ., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=919&mjesto=51300&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr