SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

57.

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 19. prosinca 2014. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u sportu na području
Općine Punat u 2015. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu na području Općine Punat u 2015. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od interesa za Općinu Punat, kao i za promociju Općine na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

U skladu sa Zakonom o sportu i proračunskim mogućnostima, ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

- poticanje i promicanje sporta,

- treningom, organiziranjem provoditi sustav domaćih i međunarodnih natjecanja u suradnji s udrugama,

- provoditi sportsko - rekreacijske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti korisnika svih životnih dobi,

- izgradnja, održavanje i korištenje sportskih objekata,

- poticati tjelesnu kulturu i sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

- provođenje svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava, klubova i udruga s područja Općine Punat i šire.

Članak 2.

Općina Punat će u 2015. godini sufinancirati javne potrebe u sportu kako slijedi:

1. Programska djelatnost udruga:

Na temelju Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), sukladno dostavljenim prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za Općinu Punat, te rezultatima dosadašnjeg rada, Općina Punat, sukladno će proračunskim mogućnostima, sufinancirati djelatnost udruga u sportu u cilju promicanja tjelesne kulture i sporta ljudi svih dobnih skupina.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 021-05/14-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-14-23

Punat, 19. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51521&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr