SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD DELNICE

72.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »HLOJKICA«

Članak 1.

Ovom se Odlukom od strane osnivača Dječjeg vrtića »Hlojkica« imenuju članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Članak 2.

U skladu sa odredbom članka 5. stavka 2. Odluke o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić »HLOJKICA«, a u svezi s odredbama članka 34. stavci 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice ukupno broji sedam (7) članova.

Članak 3.

Grad Delnice, kao osnivač Dječjeg vrtića, a vezano uz Odluku o osnivanju istoga te odredbe članka 34. stavci 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, u Upravno vijeće imenuje ukupno četiri (4) člana.

Članak 4.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice, osnivač imenuje slijedeće osobe:

1. Arijana Šercer iz Delnica, A. Starčevića 12,

2. Tanja Jakovac iz Delnica, Vučnik 64,

3. Franjo Jakovac iz Delnica, Ograja 5,

4. Martina Petranović iz Delnica, Japlenški vrh 1.

Članak 5.

Imenovani članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice u sklopu svojih prava i obveza kao članova Upravnog vijeća obavljati će poslove propisane odredbama zakona koji se odnose na rad Dječjeg vrtića te akata Dječjeg vrtića i Grada Delnica.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-03/14-01/06
Ur. broj: 2112-01-30-40-1-14-02
Delnice, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=51300&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr