SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD DELNICE

65.

Na temelju članka 114.a i 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/ 09, 88/10, 61/11, 25/12 , 136/12 i 157/13) i članka 38.Statuta (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13 - pročišćeni tekst) Grada Delnica Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine

PROGRAM
utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

Članak 1.

Grad Delnice planira ostvariti sredstva spomeničke rente za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 2.100,00 kn, i to po osnovu:

- stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti navedenih u stavku 1. članka 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošit će se za aktivnost:

. Kuća Rački 2.100,00 kn

Članak 3.

Program će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 400-08/14-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-30-1-14-6

Delnice 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=51300&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr