SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD DELNICE

63.

Temeljem članka 65. Zakona o šumama (NN 140/05, 82/ 06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12 ), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

Program utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2015. godinu

Članak 1.

Na temelju Proračuna Grad Delnica za 2015. godinu planira se utrošak sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu prema programu kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/14-01/26

Ur. broj: 2112-01-30-20-1-14-2

Delnice, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=51300&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr