SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD DELNICE

61.

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (NN 87/ 08,136/12), te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09,41/09,11/13 i 20/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o Proračunu Grada Delnica za 2015. godinu
s projekcijama za 2016. i 2017. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Proračun Grada Delnica za razdoblje od 2015. - 2017. godine sastoji se od Proračuna Grada za 2015. godinu te Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu.

Proračun Grada Delnica za razdoblje od 2015. - 2017. godine iskazuje se u Općem dijelu Proračuna i Posebnom dijelu Proračuna.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 2015. - 2017. godine sastoji se od računa prihoda i rashoda, računa zaduživanja/financiranja, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

Prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni su po ekonomskoj klasifikaciji i utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu Grada Delnica za razdoblje od 2015. do 2017. godine iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 400-08/14-01/01
Ur. broj: 2112-01-30-30-1-14-2
Delnice, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednca
Nada Glad, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=51300&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr