SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD DELNICE

53.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članaka 14. i 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst) te članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

1. Izmjene Odluke
o djelatnosti i načinu financiranja Dječjeg vrtića Hlojkica

Članak 1.

U Odluci o djelatnosti i načinu financiranja Dječjeg vrtića Hlojkica (SN PGŽ 53/10) mijenja se sljedeće:

U članku 3. stavku 2. brojka »600« mijenja se i glasi: »660«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-03/10-01/08

Ur. broj: 2112-01-04-04/4-14-4

Delnice, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=51300&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr