SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

95.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08. i 136/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 34/09,- ispr. i 07/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine donijelo je:

PRORAČUN GRADA CRIKVENICE
ZA 2015. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2016.
I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Crikvenice za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja u Proračunu kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 5.

Ova odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 400-06/14-01/13

UR.BROJ: 2107/01-05/01-14-8

Crikvenica, 18. prosinca 2014.


GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing.,v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr