SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

93.

Temeljem članka 4. stavak 1. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54/88), članaka 25. i 26. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13 i 44/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 26/09 i 34/09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 15. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o promjeni granice naselja Jadranovo, mjesnog odbora Jadranovo i Grada Crikvenice

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se:

-granica naselja Jadranovo prema naselju Šmrika,

-granica mjesnog odbora Jadranovo prema mjesnom odboru Šmrika,

-granica grada Crikvenice prema gradu Kraljevici.

Članak 2.

Granica naselja 025054 Jadranovo za dio granice između naselja Jadranovo i naselja Šmrika se mijenja tako da ide granicom katastarske općine 302643 Jadranovo (nova izmjera - Rješenje o određivanju područja, granica i imena katastarski općina KLASA: 932-02/09-02705, URBROJ 541-04-1/4-09-4 od 31. ožujka 2009. godine).

Članak 3.

Granica mjesnog odbora 13790 Jadranovo za dio granice između mjesnog odbora Jadranovo i mjesnog odbora Šmrika se mijenja tako da ide promijenjenom granicom naselja 025054 Jadranovo iz članka 2. ove odluke.

Članak 4.

Granica grada 00531 Crikvenice za dio granice između grada Crikvenice i grada Kraljevice mijenja se tako da ide promijenjenom granicom naselja 025054 Jadranovo iz članka 2. ove odluke, odnosno granicom katastarske općine 302643 Jadranovo (nova izmjera - Rješenje o određivanju područja, granica i imena katastarski općina KLASA: 932-02/09-02705, URBROJ 541-04-1/4-09-4 od 31. ožujka 2009. godine).

Članak 5.

Gradonačelnik Grada Crikvenice će nakon donošenja ove odluke s gradonačelnicom Grada Kraljevice potpisati Sporazum o usklađenju granice Grada Crikvenice i Grada Kraljevice.

Članak 6.

Kartografski prikaz granica je sastavni dio ove odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od dana potpisivanja Sporazuma o granicama Grada Crikvenice i Grada Kraljevice.

KLASA: 350-01/14-01/36

UR.BROJ: 2107/01-06/04-14-7

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=93
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr