SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

90.

Na temelju članka 19. i 30. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 44/12), Gradsko vijeće Grada Crikvenice je na 15. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijelo

ODLUKU
o podizanju Spomenika braniteljima na području
Grada Crikvenice

I.

Polazeći od potrebe da se trajno obilježi borba hrvatskog naroda za slobodu i neovisnost domovine, izražavajući zahvalnost naraštajima koji su u borbi za domovinu prinijeli najveće žrtve, odajući poštovanje i sućut svim građanima koji su podnijeli najveća stradanja u obrani domovine, ističući da su pobjedom u Domovinskom ratu hrvatski narod i građani Hrvatske potvrdili svoju odlučnost i sposobnost u očuvanju državne neovisnosti, potvrđujući temeljne vrijednosti Ustava Republike Hrvatske kao demokratske države u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava čovjeka i državljanina, na temelju međusobnog poštovanja i samopoštovanja hrvatskog naroda i svih građana, Grad Crikvenica u suradnji s udrugama proisteklih iz Domovinskog rata na području Grada Crikvenice uz suglasnost Ministarstva branitelja izgradit će Spomenik braniteljima.

II.

U svrhu ostvarivanja cilja iz točke I. ove Odluke, Gradsko vijeće će osnovati Povjerenstvo za postavljanje Spomenika braniteljima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Grad Crikvenica, sve udruge proizišla iz Domovinskog rata na području Grada Crikvenice i ustanova predložit će svoje predstavnika u Povjerenstvo iz stavka 1. ove točke.

Zadaća Povjerenstva je da utvrdi prijedlog plana aktivnosti za izgradnju Spomenika braniteljima, praćenje istih i realizaciju projekta do završetka. Povjerenstvo je dužno dostavljati dva puta godišnje izviješće o realizaciji Projekta Spomenika branitelja.

III.

Spomenik braniteljima postavit će se u Parku branitelja Domovinskog rata u Crikvenici.

IV.

Sredstva za provedbu plana aktivnosti i izgradnju Spomenika braniteljima osigurat će se u Proračunu Grad Crikvenice.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 611-0114-01/02

UR.BROJ: 2107/01-04/03-14-4

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing.,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr