SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

88.

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenica (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 34/09 - ispravak, 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 15. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima
za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i
naobrazbe djece predškolske dobi u Gradu Crikvenici

Članak 1.

U cijelom tekstu Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Gradu Crikvenici (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/12) riječ »naobrazba« zamjenjuje se s riječi »obrazovanje« u odgovarajućem padežu i broju.

Članak 2.

U članku 6. alineji 4. broj »50« se zamjenjuje brojem »0«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. riječi »Upravni odjel za javne potrebe Grada Crikvenice« se zamjenjuju riječima »upravni odjel Grada Crikvenice nadležan za predškolski odgoj i obrazovanje«.

U stavku 2. točki 6. prije riječi »siječanj« se dodaju riječi »kraj prosinca i«.

U stavku 2. se dodaje točka 8. koja glasi:

»8. 40% za ljetni ispis u programu javnih potreba za djecu s teškoćama (srpanj)«.

U stavku 2. dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 9. i 10.

U stavku 3. iza riječi »zbog organizacije rada objekt Dječjeg vrtića« dodaju se riječi »ili program«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 601-01/14-01/14

UR.BROJ: 2107/01-04-03-14-5

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr