SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

79.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 35/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćeno je redovno i pojačano održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Crikvenice po sljedećim namjenama:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

C. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/14).

Klasa: 363-01/14-01/193

Ur. broj: 2107/01-06/03-14-1

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr