SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

74.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08. i 136/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 26/ 09, 34/09,- ispr. i 07/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donosi

III. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2014. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016 GODINU

Točka 1.

U Planu razvojnih programa za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 43/13. i 17/14. i 25/14.) točka 1. mijenja se i glasi:

»Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Grada Crikvenice povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Točka 2.

Ova III. Izmjena Plana razvojnih programa za 2014. s projekcijom za 2015. i 2016. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 400-06/14-01/26

UR. BROJ: 2107/01-05/01-14-6

Crikvenica, 18 prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr