SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 34. Ponedjeljak, 10. studenog 2014.
GRAD DELNICE

50.

Temeljem članka 107. Zakona o cestama (NN 84/11, 18/ 13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/ 11, 144/12 i 19/13) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13 pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 6. studenoga 2014. godine donosi

ODLUKU
O
II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
NERAZVRSTANIM CESTAMA

Članak 1.

Registar nerazvrstanih cesta koji je sastavni dio Odluke o nerazvrstanim cestama (SN PGŽ 9/11 i 36/12) mjenja se i donosi se novi registar koji je prilog ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka i registar nerazvrstanih cesta objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-15/11-01/02
Ur. broj: 2112-01-30-10-14-03
Delnice, 6. studenoga 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=911&mjesto=51300&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr