SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 34. Ponedjeljak, 10. studenog 2014.
GRAD DELNICE

49.

Gradsko vijeće Grada Delnica, temeljem članka 14. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12), te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13- pročišćeni tekst), na sjednici održanoj 6. studenoga 2014. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovom se Odlukom o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2014. godinu u čl. 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2014. godinu (Službene novine PGŽ br.45/13) dodaje novi stavak koji glasi:

»U skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna i Pravilnikom o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave, proračun se može zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.

Grad Delnice zadužit će se u 2014. godini u iznosu od 12.000.000,00 kuna za investiciju »SUPILOVA ULICA«.U 2014. godini povući će se iznos od 5.000.000,00 kn, odnosno biti će plaćen izravno na račun dobavljača a preostali iznos od 7.000.000,00 kn u 2015. godini. Očekivani iznos ukupnog duga po dugoročnim kreditima Grada na kraju proračunske godine očekuje se u iznosu od 10.880.000,00 kuna, a dug po dugoročnim kreditima na kraju 2015.godine očekuje se u iznosu od 13.854.761 kn, jer će Grad Delnice po primitku sredstava iz programa IPARD u iznosu od 2.210.239 kn umanjiti glavnicu kredita.

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-30-1-14-7

Delnice 6. studenoga 2014.

Gradsko vijeće Grada Delnica

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=911&mjesto=51300&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr