SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 34. Ponedjeljak, 10. studenog 2014.
GRAD DELNICE

48.

Gradsko vijeće Grada Delnica, temeljem članka 87. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12), te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09,41/09,11/13,20/13-pročišćeni tekst), na sjednici održanoj 6. studenoga 2014. godine donosi

ODLUKU
o zaduženju Grada Delnica

Članak 1.

Grad Delnice zadužit će se kod HBOR-a, uzimanjem dugoročnog kredita za financiranje kapitalnog projekta »Supilova ulica« u iznosu od 12.000.000,00 kuna, sukladno IPARD programu za mjeru 301 ulaganja u rekonstrukciju javnih lokalnih nerazvrstanih cesta, uključujući pripremne radove , zemljane radove i radove na strukturi površine ceste.

Članak 2.

Grad Delnice zadužit će se po sljedećim uvjetima:

-iznos kredita: 12.000.000,00 kuna

-kamatna stopa: 4 %

-rok otplate: 10 godina

-razdoblje počeka: 1. godina

-način otplate: mjesečna rata

-osiguranje kredita: mjenice i zadužnica Grada Delnica

-način korištenja: isplata sredstava izravno na žiro račun izvođača radova

-naknada za odobrenje kredita: 1% jednokratno

-naknada za rezervaciju sredstva : obračunava se kvartalno u visini od 0,25% godišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Delnica za izdavanje deset bjanko vlastitih mjenica i jedne zadužnice na iznos odobrenog kredita uvećanog za pripadajuću kamatu , naknadu i troškove, kao sredstava osiguranja povrata kredita.

Članak 4.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Delnica za zaključivanje Ugovora o kreditu s HBOR-om, nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Članak 5.

Sredstva za otplatu kredita (glavnice, kamata i troškova) osigurana su u Proračunu Grada Delnica za 2014. i projekcijama za 2015. i 2016. godinu te će se u iznosima godišnjih anuiteta prema otplatnom planu osigurati u proračunima idućih godina u razdoblju do konačne otplate kredita.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-01/14-01/02

Ur. broj: 2112-01-30-30-1-14-2

Delnice, 6. studenoga 2014.

Gradsko vijeće Grada Delnica

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=911&mjesto=51300&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr