SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 34. Ponedjeljak, 10. studenog 2014.
GRAD DELNICE

47.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12), te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst) na sjednici održanoj 6. studenoga 2014. godine Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

ODLUKU
O PRVIM IZMJENAMA I
DOPUNAMA PRORAČUNA
GRADA DELNICA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2014. godinu sadrže:

A) OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B) POSEBNI DIO PRORAČUNA

C) RASHODI I IZDACI RAZVRSTANI PO NOSITELJIMA I KORISNICIMA, PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA KAKO SLIJEDI

1. Predstavnička tijela

2. Jedinstveni upravni odjel

Članak 2.

Prihodi i primici u iznosu od 35.751.131,00 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 35.751.131,00 kuna, raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2014. godinu

Članak 3.

Rashodi odnosno izdaci u proračunu raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna za 2014. godinu iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-30-1-14-8

Delnice 6. studenoga 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2014./2 U 2014./3

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=911&mjesto=51300&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr