SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 34. Ponedjeljak, 10. studenog 2014.
GRAD DELNICE

45.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/ 11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13 i 153/13), članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/ 11 i 144/12), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. - javne površine                        2. - održavanje čistoće

    - nerazvrstane ceste                      - odlaganje komunalnog otpada

    - groblja                                       - tržnice na malo

    - javna rasvjetu

Članak 2.

U narednoj 2014. godini planira se izgradnja:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Klasa: 363-01/13-01/29

Ur. broj: 2112-30-20-14-3

Delnice, 6. studenoga 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=911&mjesto=51300&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr