SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 30. Ponedjeljak, 13. listopada 2014.
GRAD DELNICE

42.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04,79/07, 38/09, 127/10) i članka 60. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13), gradonačelnik Grada Delnica dana 13. listopada 2014. godine donosi

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području grada Delnica

I.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Delnica s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

II.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Grada Delnica su:

III.

1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Delnica

2. Zapovjedništvo Civilne zaštite Grada Delnica,

3.Civilna zaštita Grada Delnica - postrojba opće
namjene,

4. DVD Delnica, Crni Lug i Brod na Kupi

5. Gradsko društvo Crvenog križa Delnice,

6. JVP Grada Delnica,

7. Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Delnice

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja

IV.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica i velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih kulturnih dobara na cjelokupnom području Grada.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

V.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira gradonačelnik Grada uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Grada Delnica.

U katastrofama i velikim nesrećama gradonačelnik Grada izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada Delnica.

VI.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Delnica su:

1.Gradsko komunalno društvo Komunalac d.o.o.
Delnice

2. Veterinarska ambulanta Delnice

3. Hrvatsko planinarsko društvo Petehovac Delnice

4. Lovačka udruga Divokoza, Brod na Kupi

5. Lovačko društvo Tetrijeb Delnice

6. Orijentacijski klub RIS Delnice

7. Iskopi i transporti Belobrajdić d.o.o.

8. Hotel Risnjak Delnice

9. Hotel Mance, Brod na Kupi

10. Pansion NP Risnjak Bijela Vodica, Crni Lug

11. Pansion Lovački dom, Delnice

12. Planinarski centar Petehovac

Na području Grada Delnica sukladno svojim planovima i planovima PGŽ-a djeluju i Zavod za hitnu medicinu u PGŽ-a, Dom zdravlja Delnica, te Centar za socijalnu skrb Rijeka, podružnica Delnice.

Pravne osobe iz točke VI. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama iz točke istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada (ili plan u cijelosti).

S ostalim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada zaključuje se ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Grada, te im se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada (ili plan u cijelosti).

VII.

Prava i obveze urediti će se sukladno odredbama:

-članka 55. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/ 04,79/07,38/09 i 127/10),

-Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN broj 86/06),

-Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (NN broj 91/06).

VIII.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«

KLASA: 810-01/14-01/08

URBROJ: 2112-01-30-40-14-02-03

Delnice, 13. listopada 2014.

Gradonačelnik

Ivica Knežević, dipl.iur., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=907&mjesto=51300&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr