SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
OPĆINA JELENJE

22.

Temeljem odredbe članka 71. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pročišćeni tekst zakona NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13.) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 17. rujna 2014. godine donijelo je

ODLUKU
O OSTVARENJU PRIHODA I PRIMITAKA,
RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE
JELENJE U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE

Članak 1.

Utvrđuje se ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Jelenje u prvom polugodištu 2014. godine kako slijedi:

SAŽETAK OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE JELENJE U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Jelenje.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:

Ur. broj:

Dražice, 17. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=51218&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr