SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

55.

Na temelju članka 209. Stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice(»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 35/09 - ispravak i 7/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 3. rujna 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

Članak 1.

U članku 6. mijenja se stavak 4. na način da isti sada glasi:

»Vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju u skladu s odredbama ove Odluke najkasnije u roku 6 mjeseci od dana obavijesti isporučitelja o mogućnosti priključenja.«

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 363-01/14-01/404

Ur.broj: 2107/01-06/06-14-5

Crikvenica, 3. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr