SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
GRAD DELNICE

37.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Delnica (»Službene novine« broj 46/11), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 28/09, 41/09, 11/13, 20/13) gradonačelnik Grada Delnica donosi

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Odluke
o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor
u vlasništvu Grada Delnica

Članak 1.

U Odluci o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/07) u članku 1. iza stavaka 2. dodaje se

stavak 3. koji glasi:

»Visina zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Delnica za koji ne postoji interes zasnivanja zakupa, odnosno poslovni prostor je zatvoren u neprekidnom razdoblju od dvije godine i duže, umanjuje se za 40 % od zakupnine utvrđene Odlukom o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Delnica, prema utvrđenim zonama Grada (SN 43/07) od 13. studenoga 2007. g.«

i stavak 4. koji glasi:

»Zakupnina za poslovni prostor iz st. 3. ovog članka, umanjuje se za dodatnih 15% tijekom zime, odnosno od 1. studenoga do 1. ožujka«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-01/14-01/12

Ur. broj: 2112-01-30-20-3-14-1

Delnice, 22. srpnja 2014.

Gradonačelnik

Ivica Knežević, dipl. iur., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=900&mjesto=51300&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr