SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
GRAD CRIKVENICA

48.

Na temelju čl. 87. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH, broj 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/09, 34/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 12. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja Dramalj centar

Članak 1.

U članku 3. Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU Dramalj centar (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 17/13), u stavku 3., iza riječi »...i Vukovarske)« dodaju se riječi »i druge izmjene vezane uz prometni sustav,«.

U članku 3. Odluke, iza stavka 5., dodaje se stavak 6., koji glasi »-određivanje lokacije dječjeg igrališta (D8), te stavak 7., koji glasi »unutar obuhvata D8 (»Toš«) ne navoditi zasebno Z1, već istu obuhvatiti u D8, i druge manje korekcije uočene detaljnim sagledavanjem stanja na terenu.«.

Stavak 7., postaje stavak 8.

Članak 2.

U članku 4., u stavku 1. iza riječi »..i njihovih koridora« dodaju se riječi »i druge izmjene vezane uz prometni sustav,«, a iza riječi »..proširenja škole i vrtića u Dramlju« dodaju se riječi »određivanje lokacije dječjeg igrališta (D8), unutar obuhvata D8 (»Toš«) ne navoditi zasebno Z1, već istu obuhvatiti u D8, i druge manje korekcije uočene detaljnim sagledavanjem stanja na terenu.«.

Članak 3.

U članku 5., u stavku 1. iza riječi »..korekcijom granice groblja« dodaju se riječi »i druge izmjene vezane uz prometni sustav,« a iza riječi »..D6-kulturna namjena«, dodaju se riječi »određivanje lokacije dječjeg igrališta (D8) i unutar obuhvata D8 («Toš«) ne navoditi zasebno Z1, već istu obuhvatiti u D8, i druge manje korekcije uočene detaljnim sagledavanjem stanja na terenu.«.

Članak 4.

U članku 6., u stavku 1. iza riječi »..korekcijom granice groblja prema stvarnom stanju« dodaju se riječi »i druge izmjene vezane uz prometni sustav,« a iza riječi »..D6-kulturna namjena«, dodaju se riječi »određivanje lokacije dječjeg igrališta (D8) i unutar obuhvata D8 (»Toš«) ne navoditi zasebno Z1, već istu obuhvatiti u D8«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/03

Ur. broj: 2107/01-06/2-14-25

Crikvenica, 31. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=900&mjesto=10003&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr