SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
GRAD DELNICE

33.

Temeljem članka 23. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/24,178/04, 38/09, 79/09, 153/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/ 13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01, 60/0, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ28/09, 41/09 i 11/03, 20/03-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 43/04, 25/05, 37/09 i 41/ 09) u članku 3., st 3. podstavku 1. iza riječi »proizvodne« dodaju se riječi »i turističko - ugostiteljske«

Članak 2.

Ovlašćuje se Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 363-01/09-01/11

Ur.broj: 2112-01-30-10-14-3

Delnice, 17. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica vijeća
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=51300&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr