SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
GRAD DELNICE

26.

Na temelju članka 39. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13 - pročišćeni tekst), članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj dana 29. svibnja 2014. godine donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Grada Delnica
od 2014. do 2018. god.

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Izvješće o stanju u prostoru Grada Delnica od 2014. - 2018. god. Elaborat Izvješća izradio je »Urban design« d.o.o. Zagreb, Broj elaborata 181/14 od svibnja 2014. god.

Članak 2.

Izvješće o stanju u prostoru sadrži sljedeće:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ova Odluka i Izvješće objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/03-01/04

Ur. broj: 2112-01-30-20-1-14-10

Delnice, 29. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51300&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr